DE BLOEDLIJNEN VAN VON GEWDRAA OEL WORDEN VERGEZET DOOR
THE VON GEWDRAA OEL BLOOD LINES ARE CONTINUED BY

Am Beau Bouviers
https://www.bouvierpup.be

Ilse Kranen

Tel.: +32 (0)496/41 40 79

Zalig Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar ! 

LAATSTE UPDATE: 20/12/2022Onze website bestaat sinds 20/09/2001
Bezoekersteller